Monday, February 23, 2009

Hadith tentang Hari Qiamat


Apabila Nabi 'Isa Turun

[Hadith Sahih Muslim Jilid 1, No.127]
Dari Abu Hurairah r.a., katanya Rasulullah s.a.w., bersabda: "Demi Allah yang jiwaku di tanganNya, sesungguhnya telah dekat masanya 'Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil, akan dihancurkannya salib, dibunuhnya babi, dihapuskannya pajak, dan kekayaan akan melimpah ruah, sehingga tidak seorang pun lagi yang bersedia menerima pemberian."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 1, No.128]
Jabir bin Abdullah r.a. mendengar Nabi s.a.w. bersabda: "Akan senantiasa ada hingga hari qiamat, segolongan umatku yang berjuang menegakkan kebenaran dan mereka pasti menang." Kata Nabi s.a.w. selanjutnya, "Sementara itu Nabi 'Isa a.s. akan turun ke tengah-tengah umat. Lalu pemimpin-pemimpin mereka berkata kepadanya: Sudilah Anda solat dan menjadi pemimpin kami." Jawab Nabi 'Isa a.s., "Tidak. Masing-masing kamu boleh menjadi pemimpin bagi yang lain, selaku suatu kehormatan yang dilimpahkan Allah kepada umat ini."Ciri-Ciri Dajjal

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2474]
Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w. sabdanya: "Belum terjadi qiamat sebelum dibangkitkan para Dajjal, pembohong besar yang jumlahnya hampir 30 orang. Semuanya mengatakan bahawa mereka adalah Rasulullah."