Monday, February 23, 2009

Hadith tentang Hari Qiamat


Apabila Nabi 'Isa Turun

[Hadith Sahih Muslim Jilid 1, No.127]
Dari Abu Hurairah r.a., katanya Rasulullah s.a.w., bersabda: "Demi Allah yang jiwaku di tanganNya, sesungguhnya telah dekat masanya 'Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil, akan dihancurkannya salib, dibunuhnya babi, dihapuskannya pajak, dan kekayaan akan melimpah ruah, sehingga tidak seorang pun lagi yang bersedia menerima pemberian."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 1, No.128]
Jabir bin Abdullah r.a. mendengar Nabi s.a.w. bersabda: "Akan senantiasa ada hingga hari qiamat, segolongan umatku yang berjuang menegakkan kebenaran dan mereka pasti menang." Kata Nabi s.a.w. selanjutnya, "Sementara itu Nabi 'Isa a.s. akan turun ke tengah-tengah umat. Lalu pemimpin-pemimpin mereka berkata kepadanya: Sudilah Anda solat dan menjadi pemimpin kami." Jawab Nabi 'Isa a.s., "Tidak. Masing-masing kamu boleh menjadi pemimpin bagi yang lain, selaku suatu kehormatan yang dilimpahkan Allah kepada umat ini."Ciri-Ciri Dajjal

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2474]
Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w. sabdanya: "Belum terjadi qiamat sebelum dibangkitkan para Dajjal, pembohong besar yang jumlahnya hampir 30 orang. Semuanya mengatakan bahawa mereka adalah Rasulullah."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2476]
Dari Ibnu 'Umar r.a. katanya Rasulullah s.a.w. berbicara mengenai Dajjal di hadapan orang banyak. Sabda beliau, "Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak picek (buta matanya sebelah). Ketahuilah, sesungguhnya Al Masih Dajjal yang picek mata kanannya seperti sebuah anggur mengembung."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2477]
Dari Anas bin Malik r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tidak ada seorang Nabi melainkan dia mengingatkan umatnya supaya waspada terhadap si picek pembohong besar. Ketahuilah! Dia picek, sedangkan Tuhanmu tidak picek. Antara kedua matanya tertulis 'kaf-fa-ra' (kafir)."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2478]
Dari Hudzaifah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Aku lebih tahu tentang Dajjal daripada Dajjal itu sendiri. Dia mempunyai dua sungai yang mengalir. Yang satu kelihatan oleh mata mengalirkan air putih bersih, sedang yang satu lagi kelihatan bagaikan api bergejolak yang sedang mengalir. Siapa yang menemukannya, hendaklah didatanginya sungai yang kelihatan seperti api menyala, lalu picingkan mata, tundukkan kepala dan minumlah airnya. Maka sesungguhnya itulah air sejuk. Dajjal matanya tertutup oleh selapis daging tebal. Antara kedua matanya terdapat tulisan 'kafir', yang dapat dibaca oleh setiap orang mukmin, baik yang tahu tulis baca atau tidak."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2479]
Dari Hudzaifah r.a., dari Nabi s.a.w. sabdanya: "Dajjal selalu membawa air dan api. Api itu sebenarnya adalah air sejuk, sedangkan air sebenarnya adalah api. Kerana itu waspadalah kamu agar tidak celaka."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2480]
Dari Nawas bin Sam'an r.a. katanya: "Pada suatu pagi Rasulullah s.a.w. berbicara mengenai Dajjal. Tempo-tempo beliau merendahkan suara dan kadang-kadang meninggikannya, sehingga kami merasa seolah-olah berada dalam kelompok lebah. Petang hari kami mendatangi beliau. Beliau sudah tahu persoalan kami. Tanya beliau "Apa khabar kalian?" Jawab kami, "Ya, Rasulullah! Tadi pagi Anda berbicara mengenai Dajjal. Kadang-kadang Anda merendahkan suara dan kadang-kadang meninggikannya, sehingga kami merasa seolah-olah berada dalam kelompok lebah.” Jawab Rasulullah s.a.w., "Bukan Dajjal yang mengkhuatirkanku terhadap kamu sekalian. Jika dia muncul, dan aku masih berada di antara kamu, tentu aku akan membelamu terhadapnya. Dan jika dia muncul, sedangkan aku sudah tidak berada di sampingmu, maka umat manusia akan menjadi pembela atas dirinya sendiri, dan Allah Ta'ala penggantiku menjadi pembela atas setiap orang muslim. Dajjal pemuda berambut kerinting, matanya picek. Aku lebih condong mengatakannya serupa dengan 'Abdul 'Uzza bin Qathan. Barangsiapa di antara kamu bertemu dengannya, bacakan kepadanya permulaan surat Kahfi. Dia akan muncul di suatu tempat sunyi antara Syam dan Iraq. Lalu dia merosak ke kanan dan ke kiri. Wahai hamba Allah! Kerana itu teguhkan pendirianmu!." Tanya kami, "Ya, Rasulullah! Berapa lama dia tinggal di bumi?" Jawab Rasulullah s.a.w., "Empat puluh hari. Satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti sepekan(minggu) dan selebihnya seperti hari-hari kamu sekarang." Tanya kami, "Ya, Rasulullah! Ketika sehari seperti setahun, cukupkah kalau kami solat seperti solat kami sekarang?" Jawab beliau, "Tidak. Tetapi hitunglah bagaimana pantasnya." Tanya kami, "Berapa kecepatannya (berjalan) di bumi?" Jawab beliau, "Seperti hujan ditiup angin. Dia mendatangi suatu kaum, maka diajaknya kaum itu supaya iman kepadanya, lalu mereka iman dan mematuhi segala perintahnya. Diperintahkannya langit supaya hujan maka turunlah hujan. Diperintahkannya bumi supaya subur, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Bila hari telah petang, ternak mereka pulang ke kandang dalam keadaan lebih gemuk dan dengan susu lebih besar kerana cukup makan. Kemudian didatanginya kaum yang lain dan diajaknya mereka supaya iman kepadanya. Tetapi mereka menolak ajakannya. Maka dia berlalu dari mereka. Besok pagi negeri mereka menjadi kering kerontang dan kekayaanan mereka habis ludes. Kemudian dia lewat di suatu negeri yang telah rosak binasa. Katanya, "Keluarkan perbendaharaanmu!" Maka keluarlah seluruh kekayaan negeri itu dan pergi mengikuti Dajjal seperti pemimpin lebah diikuti rakyatnya. Kemudian dipanggil seorang muda remaja lalu dipukulnya dengan pedang sehingga anak muda itu belah dua dan belahannya terlempar sejauh anak panah dipanahkan. Dajjal memanggil tubuh yang telah terbelah itu kembali. Dia datang seutuhnya dan dengan wajah berseri-seri sambil tertawa. Sementara Dajjal asyik dengan perbuatan-perbuatannya yang merosak, Allah Ta'ala membangkitkan 'Isa Al Masih Ibnu Maryam. Dia diturunkan Allah dekat menara putih sebelah timur Damsyiq, memakai dua pakaian bewarna, berpegang pada sayap dua malaikat. Apabila dia menundukkan kepala hujan turun, dan apabila dia mengangkat kepala berjatuhan daripadanya biji-biji perak bagaikan mutiara. Orang kafir tidak diperkenankan mencium bau nafasnya. Siapa yang menciumnya dia langsung mati. Bau nafasnya tercium sejauh mata memandang. Maka dicarinya Dajjal dan bertemu olehnya di pintu gerbang kota Lud (sebuah kota dekat Baitul Maqdis), lalu dibunuhnya Dajjal. Kemudian didatanginya kaum yang dipelihara Allah dari kejahatan Dajjal. Maka diusapnya mereka dan dikhabarkannya kepada mereka kedudukannya di syurga. Allah mewahyukan kepada 'Isa a.s., "Aku akan mengeluarkan hamba-hambaKu yang tak terkalahkan oleh sesiapa pun. Kerana itu selamatkanlah hamba-hambaKu (yang saleh) ke bukit." Lalu Allah Ta'ala membangkitkan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka turun melanda dari tempat yang tinggi. Gelombang pertama melewati telaga Thiber, lalu mereka minum habis air telaga tersebut. Kemudian lewat pula rombongan yang lain. Kata mereka, "Sesungguhnya dahulu di sini ada air." Nabi 'Isa dan para sahabat beliau terkepung sehingga sebuah kepala sapi lebih berharga bagi mereka daripada seratus dinar bagi seorang kamu hari ini (kerana kekurangan makanan). Nabiyallah 'Isa dan para sahabat beliau mendoa semoga Allah Ta'ala menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Maka dikirim Allah kepada mereka penyakit hidung seperti pada haiwan-haiwan sehingga mereka mati semuanya. Kemudian Nabi 'Isa dan para sahabatnya turun ke bumi. Tetapi tidak sejengkal tanah pun didapatinya melainkan penuh dengan bangkai-bangkai busuk. Nabiyallah 'Isa dan para sahabatnya mendoa semoga Allah sudi menyingkirkan bangkai-bangkai busuk itu. Maka dikirim Allah burung-burung sebesar unta lalu diangkatnya bangkai-bangkai tersebut dan dilemparkannya ke tempat yang dikehendaki Allah. Kemudian diturunkan Allah hujan, sehingga walaupun rumah tanah liat dan rumah-rumah bulu dibersihkannya, sehingga bumi kelihatan seperti kaca. Kemudian diperintahkan Allah kepada bumi, "Tumbuhkan tumbuh-tumbuhanmu dan kembalikan keberkatanmu." Ketika itu sekelompok keluarga kenyang memakan sebuah delima dan mereka dapat berteduh di bawah kulitnya. Rezeki mereka sangat berkah, sehingga susu seekor unta cukup untuk orang sekampung. Susu seekor sapi cukup untuk orang satu qabilah. Susu seekor biri-biri cukup untuk sekelompok keluarga dekat. Ketika mereka sedang berada dalam keredhaan Tuhan yang demikian, tiba-tiba Allah mengirim angin baik melewati ketiak mereka, maka tercabut ruh setiap orang mukmin dan orang muslim. Maka tinggal orang-orang jahat belaka, bercampur-baur seperti keledai. Maka ketika itu terjadilah qiamat."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2481]
Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a. katanya: "Rasulullah s.a.w. menceritakan kepada kami suatu cerita yang panjang mengenai Dajjal. Antara lain beliau menceritakan: Dajjal itu datang. Dia terlarang masuk ke Madinah. Kerana itu dia berhenti di sebuah kebun di pinggir kota. Pada hari itu datang kepadanya seorang lelaki elok. Kata lelaki itu, "Aku memastikan bahawa engkau adalah Dajjal yang diceritakan Rasulullah s.a.w. kepada kami." Kata Dajjal kepada para pengikutnya, "Bagaimana pendapat kalian, jika kubunuh orang ini, aku bisa menghidupkannya kembali. Ragukah kalian akan hal itu?" Jawab mereka. "Tidak!" Maka dibunuhnya orang itu, kemudian dihidupkannya kembali. Setelah hidup kembali lelaki itu berkata kepada Dajjal, "Demi Allah! Sekarang aku tambah yakin engkau sesungguhnya Dajjal." Dajjal hendak membunuhnya kembali, tetapi dia tidak sanggup lagi melakukannya. Kata Abu Ishaq, "Lelaki itu ialah Nabi Khidhir 'alaihissalam."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2482]
Dari Anas bin Malik r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tidak sebuah jua pun negeri, melainkan semua diinjak oleh Dajjal. Kecuali Makkah dan Madinah. Semua jalan yang menuju ke sana dijaga malaikat dengan berbaris. Maka berhentilah Dajjal di sebuah kebun (di pinggir kota Madinah). Madinah bergoyang (gempa) tiga kali. Orang-orang kafir dan orang-orang munafik keluar semuanya dari kota Madinah menemui Dajjal."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2014]
Dari Mughirah bin Syu'bah r.a. katanya: "Tidak ada orang bertanya kepada Rasulullah s.a.w. perihal Dajjal yang lebih banyak dari pertanyaanku." Kerana itu Rasulullah s.a.w. bersabda kepadaku, "Hai, anakku. Engkau tak usah terlalu risau memikirkannya. Dia tidak akan mencelakakanmu." Kataku, "Orang-orang mengatakan bahawa Dajjal itu mempunyai sungai yang mengalir dan bukit roti." Sabda beliau, "Itu sangat mudah bagi Allah Ta'ala menciptakannya."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2483]
Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Segeralah kamu beramal sebelum terjadi enam perkara: (1) Sebelum matahari terbit dari Barat. (2) Keluar asap atau kabut. (3) Keluar Dajjal. (4) Keluar Dabbah (binatang melata). (5) Peristiwa yang menimpa dirimu sendiri (maut). (6) Peristiwa yang menimpa orang banyak (qiamat)."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2484]
Dari Ma’qil bin Yasar r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Beribadat masa-masa sulit sama dengan hijrah kepadaku."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2485]
Dari 'Abdullah r.a., dari Nabi s.a.w. sabdanya: "Tidak terjadi qiamat melainkan kerana kejahatan manusia."Perang Besar Antara Dua Kekuatan Besar

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2461]
Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Belum akan terjadi qiamat sebelum dua golongan besar saling memerangi satu sama lain, sedangkan kurban di kedua pihat sangat besar pula. Dan alasan kedua-duanya hanya satu."Banyak Terjadi Pembunuhan

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2462]
Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Belum akan terjadi qiamat sebelum banyak 'haraj'." Tanya para sahabat, "Apa itu haraj, ya Rasulullah?" Jawab beliau, "Pembunuhan. Pembunuhan."Kehancuran Umat Islam Kerana Peperangan Sesama Mereka

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2463]
Dari Tsauban r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memperlihatkan kepadaku (peta) bumi secara keseluruhan, sehingga aku dapat melihat bumi sebelah Timur dan Barat. Dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan sampai ke seluruh tempat yang telah diperlihatkan Allah Ta'ala kepadaku. Kepadaku diberikan dua macam perbendaharaan, iaitu merah dan putih. Aku memohon kepada Tuhan untuk membantu umatku, agar mereka tidak dibinasakan dengan musim susah yang panjang, dan agar mereka tidak dijajah oleh kekuasaan asing selain oleh mereka sendiri, sehingga kekuasaan mereka menjadi hancur luluh. Tuhanku berfirman, "Ya, Muhammad. Apabila Aku telah memutuskan suatu putusan, maka putusanKu tidak dapat diubah lagi. Aku memperkenankan doamu untuk umatmu, bahawa mereka tidak akan binasa dengan musim susah yang panjang. Dan bahawa Aku tidak akan menjajahkan kepada mereka suatu kekuatan musuh selain diri mereka sehingga kekuatan mereka hancur luluh, sekalipun musuh-musuh mereka bersatu mengelilingi, kecuali bila sebahagian mereka membinasakan yang sebahagian dan mereka saling tawan-menawan."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2464]
Dari 'Amir bin Sa'ad, dari bapanya r.a. katanya, "Pada suatu hari Rasulullah s.a.w. datang dari daerah perbukitan. Ketika beliau sampai di Masjid Bani Mu'awiyah beliau masuk ke masjid lalu solat dua raka'at. Kami pun solat pula bersama-sama dengan beliau. Beliau mendoa kepada Tuhan panjang sekali. Setelah mendoa beliau berpaling kepada kami lalu bersabda, "Aku memohon kepada Tuhanku tiga perkara. Dia memperkenankan dua perkara dan menolak satu perkara. Aku memohon kepada Tuhanku supaya jangan membinasakan umatku dengan musim susah yang panjang, maka diperkenankan. Aku memohon supaya umatku jangan dibinasakan dengan bencana tenggelam (seperti banjir besar yang melanda umat Nabi Nuh, atau seperti tentera dan Raja Fir'aun yang ditenggelamkan di lautan), permohonanku itu diperkenankanNya juga. Aku memohon supaya umatku jangan dibinasakan kerana pertentangan sesama mereka. Permohonan ini tidak diperkenankan."Qiamat Sudah Dekat

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2486]
Dari Anas r.a., katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "(Jarak waktu) aku diutus dan hari qiamat seperti ini." Beliau memberi isyarat dengan merapatkan telunjuk dengan jari tengah."Robohnya Ka'bah

[Hadith Bukhari, No.1512]
Aisyah r.anha berkata: "Nabi s.a.w. bersabda: "Ka'bah itu akan diperangi oleh musuh, tetapi mereka mereka itu lalu ditenggelamkan dalam bumi yakni di Baida', suatu tempat antara Makkah dan Madinah."

[Hadith Bukhari, No.1513]
Dari Ubaidillah bin Akhnas, katanya: "Aku diberitahu oleh Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu 'Abbas r.anhuma dari Nabi s.a.w., sabdanya: "Seolah-olah aku dapat melihat orang-orang yang merobohkan Kaabah itu berkulit hitam, merenggangkan kedua kakinya dan membongkar Ka'bah itu batu-batunya satu demi satu."

[Hadith Bukhari, No.1514]
Dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayyab bahawasanya Abu Hurairah r.a. berkata: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Ka'bah itu akan diruntuhkan oleh yang mempunyai dua betis yang kecil, berasal dari negeri Habasyah (Abesenia)."

Keterangan: Ya'juj dan ma'juj keluar, Ka'bah dirobohkan dan tidak ada yang berhaji di baitullah adalah tanda-tanda dekat hari Kiamat tiba.

[Hadith Sahih Muslim Jilid 1, No.94]
Dari Abu Hurairah r.a., katanya Rasulullah s.a.w. bersabda, "Sesungguhnya Allah akan meniupkan angin dari Yaman lebih lembut dari Sutera. Namun tidak seorang pun yang tertinggal (iman) di hatinya" Abu 'Alqamah mengatakan "Walaupun seberat biji bayam?" Kata Abdul 'Aziz, "Iman yang seberat debu pun akan tercabut olehnya."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2293]
Dari Anas bin Malik r.a., katanya Rasulullah s.a.w. bersabda, "Sebahagian di antara tanda-tanda hari qiamat ialah hapusnya ilmu (agama Islam), berjangkitnya kejahilan, melimpahnya minuman keras dan merajalelanya perzinaan (pelacuran)."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2295]
Dari 'Abdullah dan Abu Musa r.a. keduanya berkata bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sebelum terjadi hari qiamat terlebih dahulu hapus ilmu (addin) dan berjangkit kejahilan (maksiat, kejahatan dan sebagainya) dan banyak terjadi pembunuhan."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2296]
Dari Abu Hurairah r.a., katanya Rasulullah s.a.w. bersabda, "Tanda hari qiamat semakin dekat, dihapus (dicabut) ilmu (addin), lalu timbul fitnah (bala bencana/kekacauan). Di mana-mana dijumpai kebakhilan serta banyak pembunuhan."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2297]
Dari 'Abdullah bin Amru bin Al-'Ash, katanya dia mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, "Allah tidak menghapuskan ilmu (addin) dengan cara mencabutnya dari dada seluruh manusia tetapi dengan jalan mewafatkan para Ulama'. Apabila Ulama' sudah habis, umat manusia mengangkat orang bodoh menjadi pemimpin mereka. Lalu mereka bertanya kepada para pemimpin yang bodoh. Si pemimpin memberi fatwa tanpa pengetahuan, menyesatkan orang banyak maka sesatlah mereka semuanya."Bila Wanita Lebih Banyak Daripada Pria/Pemuda

[Hadith Sahih Muslim Jilid 2, No.965]
Dari Abu Musa r.a., dari Nabi s.a.w. sabdanya, "Kelak akan datang suatu masa di mana seorang lelaki berkeliling membawa emas/zahab untuk disedekahkannya, tetapi dia tidak mendapatkan orang yang bersedia menerima sedekahnya itu. Akan terjadi pula kelak, seorang lelaki direbuti oleh empat puluh wanita yang kesemuanya menginginkan lelaki itu untuk menjadi suaminya. Hal itu terjadi kerana jumlah lelaki jauh lebih sedikit daripada perempuan."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2294]
Dari Anas bin Malik r.a. katanya rasulullah saw bersabda, "sebahagian di antara tanda-tanda hari qiamat ialah hapusnya ilmu agama, berjangkitnya kejahilan, merajalelanya perzinaan (pelacuran), melimpahnya minuman keras, habis kaum lelaki, dan yang tinggal hanya wanita, dengan nisbah seorang lelaki berdiri di tengah-tengah lima puluh wanita"Bila Zaman Makmur

[Hadith Sahih Muslim Jilid 2, No.966]
Dari Abu Hurairah r.a., katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tidak akan terjadi qiamat, sebelum harta kekayaan telah bertumpuk tumpuk dan melimpah ruah; sehingga seorang lelaki pergi kemana-mana sambil membawa hartanya untuk dizakatkannya, tetapi dia tidak mendapatkan seorang jua pun yang bersedia menerima zakatnya itu; dan sehingga tanah Arab menjadi subur makmur kembali dengan padang-padang rumput dan sungai-sungai."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 2, No.967]
Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi s.a.w., sabdanya: "Tidak akan terjadi qiamat, sebelum harta kekayaan telah bertumpuk-tumpuk dan melimpah ruah (kemakmuran telah merata); sehingga si pemilik harta merasa sedih kerana tidak ada orang yang bersedia menerima sedekahnya. Dan orang yang dimintanya untuk menerima sedekahnya menjawab: 'Aku tidak memerlukan sedekah anda!"

[Hadith Sahih Muslim Jilid 2, No.968]
Dari Abu Hurairah r.a., katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Kelak bumi akan memuntahkan jantung hatinya berupa tiang-tiang emas dan perak. Maka datanglah seorang pembunuh seraya berkata: Kerana inilah aku jadi pembunuh. Kemudian datang pula si perompak, lalu berkata: Kerana inilah aku putuskan silaturrahim. Kemudian datang pula si pencuri seraya berkata: Kerana inilah tanganku dipotong. Sesudah itu mereka tinggalkan saja harta kekayaan itu, tiada mereka ambil secuil pun."Anda boleh juga rujuk:

0 comments:

Post a Comment