Thursday, November 25, 2010

Bersama Kekasih

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2269]
Dari Anas bin Malik r.a. katanya: "Ketika aku dan Rasulullah s.a.w. pada suatu ketika keluar dari masjid, tiba-tiba kami ditemui oleh seorang lelaki di pintu masjid, lalu dia bertanya, "Ya, Rasulullah, bilakah terjadi hari qiamat?" Jawab Rasulullah s.a.w., "Apakah yang telah engkau persiapkan untuk itu?" Lelaki itu kelihatan seperti menunduk, kemudian dia berkata, "Tidak banyak yang telah kusiapkan; baik itu berupa solat (sunat), puasa, dan sedekah (zakat). Tetapi aku sungguh-sungguh mencintai Allah dan RasulNya." Maka bersabda Nabi s.a.w., "Engkau akan senantiasa bersama-sama kecintaanmu itu kelak."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2270]
Dari 'Abdullah r.a. katanya: "Seorang lelaki datang kepada Rasulullah s.a.w., lalu dia bertanya, "Ya, Rasulullah! Bagaimana pendapat Anda tentang seorang lelaki yang mencintai suatu kaum, tetapi dia tidak pernah bertemu dengan kaum itu?" Jawab Rasulullah s.a.w., "Setiap orang bersama kekasihnya."Kasih Allah Ta'ala

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2265]
Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Apabila Allah Ta'ala mengasihi seseorang hamba, maka dipanggilNya Jibril seraya berfirman: "Hai, Jibril! Sesungguhnya Aku mengasihi si Fulan. Maka kasihi pulalah dia!" Lalu Jibril mengasihi orang itu. Kemudian dia berseru kepada penduduk langit, katanya: "Sesungguhnya Allah Ta'ala mengasihi si Fulan. Maka kasihi pulalah dia oleh kalian semuanya!" Lalu penduduk langit mengasihi orang itu. Kemudian cinta kasih itu sampai kepada penduduk bumi. Dan apabila Allah Ta'ala membenci seseorang hamba, maka dipanggilNya Jibril seraya berfirman: "Hai, Jibril! Aku benci kepada si Fulan. Maka benci pulalah kepadanya!" Lalu Jibril membenci orang itu. Kemudian dia berseru kepada penduduk langit, katanya: "Sesungguhnya Allah Ta'ala membenci si Fulan. Maka benci pulalah kamu semua kepadanya." Kata Nabi s.a.w., "Lalu penduduk langit membenci orang itu, sehingga penduduk bumi membencinya pula."

0 comments:

Post a Comment