Friday, November 12, 2010

Fitnah dan Tanda-Tanda Qiamat [Part I:Fitnah dan Permusuhan]

Bila Kejahatan Telah Merajalela

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2454]
Dari Zainab binti Jahsy r.a. katanya: "Nabi s.a.w. bangun dari tidur sambil mengucapkan: Laa Ilaaha illallah, celaka orang 'Arab kerana bencana telah dekat. Hari ini terbuka dinding penutup Ya'juj dan Ma'juj selebar ini --Abu Sufyan merapatkan sepuluh jarinya-- ." Tanya Zainab, "Ya, Rasulullah! Akan binasakah kita semua, padahal di antara kita terdapat orang-orang saleh?" Jawab beliau, "Ya, kalau kejahatan telah banyak terjadi."Ka'bah Tetap Aman

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2455]
Dari Hafshah r.a. katanya dia mendengar Nabi s.a.w. bersabda: "Rumah ini (Ka'bah) akan tetap aman dari serangan tentera yang hendak menyerbunya. Setelah mereka sampai di Baida', pasukan tengah mereka lenyap. Lalu pasukan depan memanggil pasukan belakang. Kemudian mereka lenyap semuanya, sehingga yang tinggal hanyalah yang lari ketakutan menceritakan keadaan mereka." Maka berkata seorang lelaki, "Aku percaya engkau tidak berdusta atas berita dari Hafshah itu dan percaya pula Hafshah tidak berdusta bahawa berita itu datang dari Nabi s.a.w."Kekacauan di Madinah

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2456]
Dari Usamah bin Zaid r.a. katanya Nabi s.a.w. mendaki sebuah benteng di antara benteng-benteng yang ada di Madinah, kemudian beliau bersabda: "Tahukah kamu apa yang kelihatan olehku? Aku melihat fitnah (kekacauan) terjadi di celah-celah rumah-rumah kamu (merata) seperti ditimpa hujan." 92)
92). Peringatan Nabi s.a.w. terbukti dengan terjadinya perang di antara sesama mereka, perang Jamal, perang Shiffin, terbunuhnya 'Utsman, terbunuhnya Husen bin 'Ali bin Abu Thalib r.a. dan sebagainya. (Syarah Nawawi, 5:734).Sebaiknya Berlindung

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2457]
Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Kelak akan terjadi banyak fitnah (kekacauan). Orang yang duduk ketika itu lebih baik dari yang berdiri. Yang berdiri lebih baik dari yang berjalan. Yang berjalan lebih baik dari yang berlari. Siapa berusaha memadamkan kekacauan itu dia akan ditelannya. Dan siapa mendapat tempat berlindung sebaik-baiknya dia berlindung."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2458]
Dari Abu Bakrah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Nanti bakal terjadi banyak kekacauan (fitnah). Orang yang duduk ketika itu lebih baik dari yang berjalan. Yang berjalan lebih baik dari yang berlari kepadanya (turut aktif dalam kekacauan). Apabila kekacauan itu telah terjadi, maka siapa yang mempunyai unta sebaiknyalah dia menggembalakan untanya. Siapa mempunyai kambing sebaiknyalah dia menggembalakan kambingnya. Dan siapa mempunyai tanah sebaiknyalah dia menggarap tanahnya." Tanya seorang lelaki, "Ya, Rasulullah! Bagaimana pendapat Anda tentang orang yang tidak mempunyai unta, kambing, atau tanah?" Jawab beliau, "Hendaklah dia mengambil pedangnya, lalu memukulkan mata pedangnya itu ke batu, sesudah itu hendaklah dia menghindar sehabis daya. Wahai Allah, telah kusampaikan! Wahai Allah, telah kusampaikan! Wahai Allah, telah kusampaikan!" Bertanya pula seorang lelaki, "Ya Rasulullah! Bagaimana pendapat Anda jika aku dipaksa masuk salah satu parti lalu aku terbunuh dengan pedang atau dengan panah?" Jawab Rasulullah s.a.w., "Si pembunuh akan kembali ke akhirat memikul dosanya dan dosamu, kemudian dia masuk neraka."Dua Orang Muslim Bila Bermusuhan Keduanya Masuk Neraka

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2459]
Dari Ahnaf bin Qais r.a. katanya: "Aku keluar bermaksud hendak menolong orang ini. Tetapi Abu Bakrah menyusulku lalu katanya, "Hai, Ahnaf! Hendak ke mana engkau?" Jawabku, "Aku hendak membantu anak paman Rasulullah s.a.w. (yakni 'Ali)." Kata Abu Bakrah, "Hai, Ahnaf! Pulanglah kembali! Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Apabila dua orang muslim berkelahi dengan mempergunakan pedang masing-masing maka yang terbunuh dan membunuh masuk neraka." Aku bertanya, "Ya, Rasulullah! Si pembunuh (wajar masuk neraka), tetapi mengapa yang terbunuh (masuk neraka pula)?" Jawab beliau, "Kerana dia sengaja pula hendak membunuh sahabatnya."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2460]
Dari Abu Bakrah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Apabila dua orang muslim berkelahi dengan mempergunakan pedang masing-masing, maka si pembunuh dan yang terbunuh kedua-duanya masuk neraka."Perang Besar Antara Dua Kekuatan Besar

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2461]
Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Belum akan terjadi qiamat sebelum dua golongan besar saling memerangi satu sama lain, sedangkan kurban di kedua pihat sangat besar pula. Dan alasan kedua-duanya hanya satu."Banyak Terjadi Pembunuhan

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2462]
Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Belum akan terjadi qiamat sebelum banyak 'haraj'." Tanya para sahabat, "Apa itu haraj, ya Rasulullah?" Jawab beliau, "Pembunuhan. Pembunuhan."Kehancuran Umat Islam Kerana Peperangan Sesama Mereka

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2463]
Dari Tsauban r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memperlihatkan kepadaku (peta) bumi secara keseluruhan, sehingga aku dapat melihat bumi sebelah Timur dan Barat. Dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan sampai ke seluruh tempat yang telah diperlihatkan Allah Ta'ala kepadaku. Kepadaku diberikan dua macam perbendaharaan, iaitu merah dan putih. Aku memohon kepada Tuhan untuk membantu umatku, agar mereka tidak dibinasakan dengan musim susah yang panjang, dan agar mereka tidak dijajah oleh kekuasaan asing selain oleh mereka sendiri, sehingga kekuasaan mereka menjadi hancur luluh. Tuhanku berfirman, "Ya, Muhammad. Apabila Aku telah memutuskan suatu putusan, maka putusanKu tidak dapat diubah lagi. Aku memperkenankan doamu untuk umatmu, bahawa mereka tidak akan binasa dengan musim susah yang panjang. Dan bahawa Aku tidak akan menjajahkan kepada mereka suatu kekuatan musuh selain diri mereka sehingga kekuatan mereka hancur luluh, sekalipun musuh-musuh mereka bersatu mengelilingi, kecuali bila sebahagian mereka membinasakan yang sebahagian dan mereka saling tawan-menawan."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2464]
Dari 'Amir bin Sa'ad, dari bapanya r.a. katanya, "Pada suatu hari Rasulullah s.a.w. datang dari daerah perbukitan. Ketika beliau sampai di Masjid Bani Mu'awiyah beliau masuk ke masjid lalu solat dua raka'at. Kami pun solat pula bersama-sama dengan beliau. Beliau mendoa kepada Tuhan panjang sekali. Setelah mendoa beliau berpaling kepada kami lalu bersabda, "Aku memohon kepada Tuhanku tiga perkara. Dia memperkenankan dua perkara dan menolak satu perkara. Aku memohon kepada Tuhanku supaya jangan membinasakan umatku dengan musim susah yang panjang, maka diperkenankan. Aku memohon supaya umatku jangan dibinasakan dengan bencana tenggelam (seperti banjir besar yang melanda umat Nabi Nuh, atau seperti tentera dan Raja Fir'aun yang ditenggelamkan di lautan), permohonanku itu diperkenankanNya juga. Aku memohon supaya umatku jangan dibinasakan kerana pertentangan sesama mereka. Permohonan ini tidak diperkenankan."

0 comments:

Post a Comment