Saturday, November 13, 2010

Fitnah dan Tanda-Tanda Qiamat [Part II:Fitnah Terjadi Sesudah 'Umar Tewas]

Fitnah (Bencana) Terjadi Sesudah 'Umar Tewas

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2465]
Dari Hudzaifah r.a. katanya: "Pada suatu ketika kami berada bersama 'Umar lalu dia bertanya: "Siapakah di antara saudara-saudara yang hafal hadith Rasulullah s.a.w. mengenai fitnah (bencana) sebagaimana pernah disabdakan beliau?" Jawabku, "Aku!" Kata 'Umar, "Engkau sungguh pemberani! Nah, bagaimana sabda beliau?" Jawabku, "Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: Fitnah (bencana atau kekacauan) seorang lelaki bersumber atau terletak pada isterinya, pada hartanya, pada dirinya, pada anaknya, pada tetangganya. Semuanya tidak melakukan puasa, tidak solat, tidak bersedekah (zakat), tidak mahu menganjurkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar." Kata 'Umar, "Bukan itu yang kumaksud. Tetapi ialah huru-hara yang menggelora bagaikan gelombang lautan." Jawabku, "Anda tidak terlibat dalam peristiwa itu, ya Amirul Mukminin! Kerana antara Anda dengan bencana itu ada suatu pintu yang terkunci rapat." Tanya 'Umar, "Apakah pintu dipecah atau dibuka orang?" Jawabku, "Tidak dibuka, tetapi dipecahkan orang." Kata 'Umar, "Kalau begitu, pantas pintu itu tak dapat lagi dikunci untuk selama-lamanya." Kami bertanya kepada Hudzaifah, "Tahukah 'Umar, pintu itu pintu yang mana?" Jawab Hudzaifah, "Ya, seperti apa yang diketahui 'Umar malam ini, lepas daripada besok."93)
93). Yang dimaksud dengan pintu dalam hadith Rasulullah s.a.w. tersebut ialah peribadi Khalifah 'Umar sendiri. 'Umar dilambangkan sebagai pintu yang terkunci rapat, yang dapat menahan atau melumpuhkan segala macam kekacauan yang mungkin terjadi di kalangan umat Islam, berkat kepemimpinannya yang cermat, adil, dan berwibawa tinggi. Setelah beliau wafat kerana dendam seorang perngkhianat, bencana datang beruntun seperti gelombang lautan. Antara lain terbunuhnya Khalifah 'Utsman oleh umat Islam sendiri, kemudian 'Ali, dan seterusnya. (Syarah Nawawi, 5:752).

[Hadith Sahih Muslim Jilid 1, No.117]
Dari Hudzaifah r.a., katanya: "Pada suatu hari kami berada bersama-sama 'Umar bin Kaththab, lalu dia bertanya: "Siapakah di antara Anda semua yang pernah mendengar Rasulullah s.a.w. membicarakan perihal fitnah (bencana)?" Jawab hadirin, "Kami pernah mendengar." Kata 'Umar, "Barangkali yang Anda maksudkan, bencana yang terjadi dalam keluarga atau tetangga seseorang." Jawab mereka, "Ya, benar!" Kata 'Umar, "Bencana yang demikian dapat dihapus dengan solat, puasa dan sedekah. Tetapi siapa di antara Anda sekalian yang pernah mendengar Nabi s.a.w. berbicara mengenai bencana besar39) yang terjadi seperti gelombang laut?" Kata Hudzaifah, "Orang banyak diam saja. Kerana itu aku berkata: "Aku pernah dengar!" Kata 'Umar, "Bagus, silakan bicara!" Kata Hudzaifah, "Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Fitnah membentang dalam lubuk hati manusia sedikit demi sedikit bagaikan tenunan sehelai tikar. Hati yang menerimanya akan mendapat bercak hitam, sedangkan hati yang menolak fitnah itu akan tetap putih cemerlang selama langit dan bumi masih ada. Hati yang telah kena bercak hitam, lama-lama akan menjadi sangat hitam bagaikan belanga tertelungkup. Dia tidak lagi mengenal baik dan buruk, tetapi hanya mengikuti kehendak hawa nafsunya semata-mata." Kata Hudzaifah melanjutkan, "Antara Anda dengan berkecamuknya bencana besar itu terdapat sebuah pintu yang terkunci rapat, namun dikhuatirkan pintu itu akan dipecahkan orang." Tanya 'Umar, "Akan dipecahkan orang? Bagaimanakah kiranya kalau pintu itu dibuka saja, barangkali dapat ditutup kembali dengan baik." Kata Hudzaifah, "Pintu itu ialah seorang pemimpin utama yang kemudian tewas dibunuh orang. Dan hadith ini bukanlah sekadar cerita dongeng belaka."
39). Fitnah (bencana) besar bermaksud ialah perang saudara di kalangan kaum muslimin yang terjadi silih berganti bagaikan gelombang laut, sesudah pemerintahan 'Umar sendiri. Setelah 'Umar tewas di tangan pembunuh yang mendendam, fitnah (bencana) mulai merayap di kalangan kaum muslimin kerana nafsu hendak merebut kekuasaan yang ditiup-tiupkan musuh-musuh Islam. Selama pemerintahan Abu Bakar dan 'Umar, nafsu-nafsu seperti itu dapat ditekan oleh keduanya berkat wibawa serta ketajaman pandangan yang dipancarkan iman dan taqwa yang dimiliki keduanya. Maka dalam hadith ini 'Umar digambarkan sebagai pintu yang terkunci, yang menutup rapat datangnya bencana itu. Tetapi pintu itu sendiri, yakni 'Umar, dipecah (dibunuh) oleh si pendendam yang hanya mengutamakan dendam peribadinya. Setelah 'Umar terbunuh, mulailah berkembang isu-isu yang mengatakan, bahawa yang berhak menjadi khalifah ialah keluarga Rasulullah s.a.w. Tetapi nyatanya yang terpilih sesudah 'Umar ialah 'Utsman bin 'Affan, yang menyebabkan tambah meluasnya isu tersebut. Akhirnya Khalifah 'Utsman mati terbunuh kerana isu itu, padahal 'Utsman sendiri adalah menantu Rasulullah pula.

0 comments:

Post a Comment