Saturday, November 13, 2010

Fitnah dan Tanda-Tanda Qiamat [Part IV:Tanda-Tanda Qiamat]

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2466]
Dari Hudzaifah bin Asid Al Ghiffari r.a. katanya: "Rasulullah s.a.w. menengok kami ketika kami sedang berbincang-bincang seraya bertanya: "Apa yang sedang kalian perbincangkan?" Jawab para sahabat, "Kami berbincang-bincang mengenai hari qiamat." Sabda beliau, "Qiamat tidak akan terjadi sebelum terlihat sepuluh macam tanda: (1) Ad Dukhan (asap atau kabut), (2) Dajjal (si penipu besar), (3) Dabbah (binatang melata), (4) Matahari terbit dari barat, (5) 'Isa anak Maryam a.s. turun, (6) Ya'juj dan Ma'juj, (7) Gerhana di timur, (8) Gerhana di barat, (9) Gerhana di Jazirah 'Arab, (10) Api menyala di Yaman menghalau umat manusia ke mahsyar (tempat berkumpul)."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2467]
Dari Abu Hurairah r.a., katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "belum terjadi qiamat sebelum api menyala di bumi Hijaz sehingga menyinari leher unta-unta di Bushra."94)
94). Bushra, sebuah kota di Syam (Siria), iaitu kota Hauran kira-kira tiga marhalah dari Dimsyiq (Damaskus). (Syarah Nawawi, 5:754).

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2468]
Dari 'Aisyah r.a. katanya dia mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Belum akan pergi malam dan siang (terjadi qiamat) sebelum disembah orang kembali Latta dan 'Uzza." Tanya 'Aisyah, "Ya, Rasulullah. Bagaimana dengan firman Allah yang mengatakan: "Dia (Allah) telah mengutus RasulNya dengan petunjuk (Al-Qur'an) dan dengan agama yang benar (Islam) untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai." (At Taubah, 33). Aku menduga bahawa ketika ayat itu diturunkan, perihal orang-orang menyembah berhala telah selesai." Jawab Rasulullah s.a.w., "Yang demikian bakal terjadi dengan kuasa Allah. Allah akan meniupkan angin yang baik, maka wafatlah setiap orang yang ada iman dalam dadanya, walaupun iman yang hanya seberat biji sawi. Sehingga yang tinggal hanyalah orang-orang yang tidak baik belaka. Lalu mereka kembali memeluk agama nenek moyang mereka."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2469]
Dari Abu Hurairah r.a. katanya Nabi s.a.w. bersabda: "Demi Allah yang nyawaku dalam kuasaNya, kelak akan datang suatu masa di mana seorang pembunuh tidak tahu untuk apa dia membunuh; sedang korban yang tewas tidak tahu pula kerana apa dia dibunuh."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2470]
Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Ka'bah akan dihancurkan oleh orang-orang berbetis (kaki) kecil dari Habsyah."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2471]
Dari Abu Sa'id dan Jabir bin 'Abdullah r.a., kedua-duanya berkata bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Akan muncul di akhir zaman, Khalifah yang menbahagi-bahagi harta tanpa menghitungnya."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2472]
Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Kisra (Raja Persia) akan binasa; maka tidak ada lagi Kisra sesudah itu. Kaisar (Raja Rum) akan binasa; maka tidak ada lagi Kaisar sesudah itu. Perbendaharaan kedua-duanya akan dibagi-bagi untuk menegakkan agama Allah (fi sabilillah)."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2473]
Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Belum akan terjadi qiamat sebelum kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi, sehingga orang-orang Yahudi bersembunyi di balik-balik batu atau pohon. Lalu kata batu atau pohon, "Hai, muslim! Hai 'Abdullah! Ini orang-orang Yahudi bersembunyi di belakangku. Ke sinilah, bunuh dia!" Kecuali pohon gharqad kerana pohon itu berasal dari Yahudi."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2474]
Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w. sabdanya: "Belum terjadi qiamat sebelum dibangkitkan para Dajjal, pembohong besar yang jumlahnya hampir 30 orang. Semuanya mengatakan bahawa mereka adalah Rasulullah."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2475]
Dari 'Abdullah r.a. katanya: "Pada suatu ketika kami berjalan bersama-sama Rasulullah s.a.w. lalu kami bertemu dengan beberapa orang anak, di antara mereka terdapat Ibnu Shayyad. Anak-anak lari semuanya kecuali Ibnu Shayyad; dia duduk saja. Agaknya Rasulullah s.a.w. tidak menyukai hal itu. Maka berkata Nabi s.a.w. kepadanya, "Semoga engkau beruntung. Adakah engkau mengakui bahawa aku Rasulullah?" Jawab Ibnu Shayyad, "Tidak! Bahkan Andalah yang harus mengakui bahawa aku Rasulullah." Maka berkata 'Umar bin Khaththab, "Biarkan aku, ya Rasulullah! Kubunuh dia!" Sabda Rasulullah s.a.w., "Jika benar apa yang dikatakannya, engkau tidak akan sanggup membunuhnya (kerana mungkin dia Dajjal)."Apabila Nabi 'Isa Turun

[Hadith Sahih Muslim Jilid 1, No.127]
Dari Abu Hurairah r.a., katanya Rasulullah s.a.w., bersabda: "Demi Allah yang jiwaku di tanganNya, sesungguhnya telah dekat masanya 'Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil, akan dihancurkannya salib, dibunuhnya babi, dihapuskannya pajak, dan kekayaan akan melimpah ruah, sehingga tidak seorang pun lagi yang bersedia menerima pemberian."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 1, No.128]
Jabir bin Abdullah r.a. mendengar Nabi s.a.w. bersabda: "Akan senantiasa ada hingga hari qiamat, segolongan umatku yang berjuang menegakkan kebenaran dan mereka pasti menang." Kata Nabi s.a.w. selanjutnya, "Sementara itu Nabi 'Isa a.s. akan turun ke tengah-tengah umat. Lalu pemimpin-pemimpin mereka berkata kepadanya: Sudilah Anda solat dan menjadi pemimpin kami." Jawab Nabi 'Isa a.s., "Tidak. Masing-masing kamu boleh menjadi pemimpin bagi yang lain, selaku suatu kehormatan yang dilimpahkan Allah kepada umat ini."Iman yang Terlambat

[Hadith Sahih Muslim Jilid 1, No.129]
Dari Abu Hurairah r.a., katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Belum akan terjadi qiamat, sehingga matahari terbit di Barat. Apabila matahari telah terbit di Barat, manusia akan iman semuanya. Tetapi ketika itu imannya tiada berguna lagi, apabila sebelumnya dia tiada beriman, atau tiada berbuat kebajikan dengan imannya itu."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 1, No.130]
Dari Abu Hurairah r.a., katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Ada tiga perkara, apabila ketiganya terwujud, maka iman seseorang tiada berguna lagi, apabila dia belum iman sebelumnya, atau tiada berbuat kebajikan dengan imannya itu. Iaitu: (1) Apabila matahari terbit di Barat. (2) Dajjal keluar. (3) Dabbah (binatang melata) berkeliaran di muka bumi.

[Hadith Sahih Muslim Jilid 1, No.131]
Dari Abu Dzar r.a., katanya Nabi s.a.w. bersabda: "Tahukah Anda semua, ke manakah matahari itu pergi?" Jawab mereka, "Allah dan RasulNyalah yang lebih tahu." Sabda Nabi s.a.w., "Dia berjalan sampai ke perhentiannya di bawah 'Arasy, lalu di sana dia sujud. Dia senantiasa sujud sampai datang perintah: Bangkitlah, dan kembali ke tempatmu semula! Dia pun pergi dan muncul lagi di tempatnya semula. Kemudian dia berjalan hingga sampai pula di tempatnya di bawah 'Arasy, lalu di sana dia sujud sampai datang pula perintah: Bangkitlah dan kembali ke tempatmu semula. Dia pun pergi dan terbit di tempatnya semula. Kemudian ia menggulir pula, tidak pernah mungkir sedikit jua pun hingga ia sampai pula kembali di tempatnya di bawah 'Arasy. Sekonyong-konyong ia mendapat perintah: Bangkitlah, dan muncullah di tempat engkau biasa tenggelam. Maka terbitlah ia di Barat." Sabda Rasulullah s.a.w., "Tahukah Anda semua, pabilakah itu akan terjadi? Ialah pada hari di mana iman seseorang tiada berguna lagi, jika sebelumnya dia tidak iman, atau tidak berbuat suatu kebajikan dengan imannya itu."

0 comments:

Post a Comment