Thursday, November 4, 2010

Hakikat Tenungan/Tilikan dan Meteor

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2084]
Dari Mu'awiyah bin Hakam As Sulami r.a. katanya dia pernah bertanya kepada Rasulullah s.a.w., "Ya, Rasulullah! Pada masa jahiliyah kami biasa mendatangi tukang tenung. Bagaimana itu?" Jawab beliau, "Jangan. Jangan datangi lagi tukang tenung itu." Tanya Mu'awiyah, "Kami percaya kepada suara burung sebagai petanda jahat atau baik. Bagaimana pula itu?" Jawab Rasulullah s.a.w., "Yang demikian itu hanyalah dugaan belaka. Maka janganlah hal itu sampai menghalangi urusanmu."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2085]
Dari 'Aisyah r.a. katanya: "Aku pernah bercerita kepada Rasulullah s.a.w., bahawa para tukang tenung berkata begini dan begitu. Kami lihat kenyataannya memang benar." Sabda Nabi s.a.w., "Kata-kata yang benar itu tertangkap oleh sebangsa Jin, lalu dibisikkannya ke telinga tukang tenung dan ditambah-tambahnya dengan seratus dusta."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2086] Dari 'Aisyah r.a. katanya: "Orang banyak bertanya kepada Rasulullah s.a.w. tentang praktik tukang-tukang tenung. Jawab beliau, "Mereka itu tidak benar." Tanya mereka pula, "Kadang-kadang apa yang mereka katakan itu memang benar terjadi. Bagaimana itu?" Jawab Rasulullah s.a.w., "Ucapan yang benar (dari langit) terdengar oleh sebangsa Jin, lalu dibisikkannya ke telinga tukang-tukang tenung seperti ayam betina. Dan mereka campur dengan seratus kebohongan, bahkan lebih."

Bintang jatuh (Meteor)

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2087]
Dari 'Abdullah bin 'Abbas r.a. katanya: "Seorang sahabat Nabi s.a.w. dari kalangan Ansar bercerita kepadaku, bahawa pada suatu malam ketika mereka sedang duduk mengaji dengan Rasulullah s.a.w., tiba-tiba mereka dijatuhi bintang (meteor) yang bersinar. Maka bertanya Rasulullah s.a.w. kepada mereka, "Apa yang kalian baca pada masa jahiliyah apabila dijatuhi bintang seperti ini?" Jawab mereka, "Allah dan Rasul-Nya sesungguhnya lebih tahu. Kami mengatakan: Malam ini lahir seorang besar dan meninggal seorang besar pula." Maka bersabda Rasulullah s.a.w., "Sesungguhnya bintang (meteor) itu tidak jatuh kerana meninggalnya seseorang dan tidak pula kerana lahirnya seseorang. Tetapi Tuhan kita, yang nama-Nya penuh berkat dan Maha Tinggi, apabila Dia memutuskan suatu urusan, maka tasbihlah pemikul 'Arasy, kemudian tasbih pula penduduk langit seperti mereka, sehingga tasbih mereka terdengar pula oleh penduduk langit dunia ini. Kemudian berkata orang-orang yang dekat pemikul 'Arasy kepada mereka, "Apa yang telah difirmankan Tuhan?" Lalu mereka ceritakan apa yang telah difirmankan Tuhan. Maka khabar mengabarlah penduduk langit sesama mereka, sehingga berita itu sampai pula kepada penduduk langit dunia ini. Berita itu tertangkap oleh bangsa jin, lalu dibisikkannya kepada pemimpin-pemimpin mereka, tetapi mereka dilempar kerananya. Maka apa yang disampaikannya menurut berita yang sebenarnya, itu benar. Tetapi biasanya mereka bohong dan mereka tambah-tambah."

[Surah Al-Hijr: 16-18]

16. Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang (di langit) dan Kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandang(nya),

17. dan Kami menjaganya dari tiap-tiap syaitan yang terkutuk.

18. kecuali syaitan yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar (dari malaikat) lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang.

0 comments:

Post a Comment