Tuesday, November 9, 2010

Kegiatan Syaitan Menggoda Manusia

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2407]
Dari Jabir r.a. katanya dia mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya syaitan telah putus asa mengharapkan orang-orang yang solat akan menyembah kepadanya di Jazirah 'Arab. Kerana itu dia berusaha mengadu-domba sesama mereka agar selalu bermusuhan."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2408]
Dari Jabir r.a. katanya dia mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya Iblis berada di lautan. Dari sana dia mengirim pasukannya untuk membuat fitnah (mengacau atau membencanai) umat manusia. Maka siapa yang lebih besar membuat bencana, dialah yang lebih besar jasanya (terhormat) di kalangan mereka."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2409]
Dari Jabir r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Iblis membuat pusat kegiatannya di permukaan air (di lautan). Dari sana dikirimkannya pasukan-pasukan untuk mengacau umat manusia. Maka yang paling berjasa di antara mereka ialah yang paling besar membuat kekacauan. Salah seorang di antara mereka datang melapor, "Aku telah berbuat begini dan begitu." Lalu dijawab oleh pemimpinnya, "Engkau belum berbuat apa-apa." Kemudian datang pula yang lain, lalu berkata, "Tidak kutinggalkan dia sehingga aku berhasil memisahkannya dari isterinya." Lalu dijawab oleh pemimpinnya, "Engkaulah yang paling hebat."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2410]
Dari 'Abdullah bin Mas'ud r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tidak seorang pun di antara kamu melainkan telah ada jin yang ditugaskan pemimpinnya untuk selalu menggodanya." Tanya para sahabat, "Anda juga, ya Rasulullah?" Jawab beliau, "Ya, aku juga. Tetapi Allah selalu melindungiku dari godaan mereka, sehingga mereka yang menggodaku akhirnya Islam (menyerah). Kerana itu mereka tidak berani menyuruhku melainkan untuk kebaikan."

0 comments:

Post a Comment