Friday, November 12, 2010

Suci Dari Kotoran Dunia

Zuhud (Suci Dari Kotoran Dunia)

Penjara Orang Mukmin, Syurga Orang Kafir

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2488]
Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Dunia penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir."Dunia Lebih Hina Dari Bangkai

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2489]
Dari Jabir bin 'Abdullah r.a. katanya: "Pada suatu hari Rasulullah s.a.w. lewat pasar melalui bahagian atas. Orang banyak mengikut beliau di kiri dan di kanan. Beliau bertemu dengan bangkai seekor anak kambing yang kecil kedua telinganya. Lalu dihampiri dan diambilnya anak kambing pada telinganya. Kata beliau, "Siapakah di antara kamu yang suka membeli ini dengan satu dirham?" Jawab mereka, "Kami tidak suka sedikit jua pun. Untuk apa bagi kami." Tanya beliau, "Sukakah kamu diberi dengan percuma?" Jawab mereka, "Sekalipun dia hidup kami tidak akan mahu, kerana anak kambing itu bercacat. Kedua telinganya kecil. Apalagi dia sudah menjadi bangkai." Sabda Rasulullah s.a.w., "Demi Allah, sesungguhnya dunia lebih hina di sisi Allah Ta'ala daripada anggapanmu terhadap bangkai ini."Kehidupan Dunia Terasa Terlalu Sekejap Dibanding Kehidupan Akhirat

[Surah Thaahaa, 20:100-104]

100. Barangsiapa berpaling daripada Al Qur'an maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari qiamat,

101. mereka kekal di dalam keadaan itu. Dan amat buruklah dosa itu sebagai beban bagi mereka di hari qiamat,

102. (iaitu) di hari (yang di waktu itu) ditiup sangkakala943) dan Kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan muka yang biru muram;
943). Maksudnya: tiupan sangkakala yang kedua, iaitu tiupan untuk membangkitkan manusia dari kuburnya atau menghidupkannya kembali

103. mereka berbisik-bisik di antara mereka: "Kamu tidak berdiam (di dunia) melainkan hanyalah sepuluh (hari)".

104. Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan, ketika berkata orang yang paling lurus jalannya944) di antara mereka: "Kamu tidak berdiam (di dunia), melainkan hanyalah sehari saja".
944). Yang dimaksud dengan "lurus jalannya", ialah orang yang agak lurus pikirannya atau amalannya di antara orang-orang yang bersoda itu.Hakikat Harta

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2490]
Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Seorang hamba (manusia) berkata, "Hartaku! Hartaku!" Padahal hartanya yang sesungguhnya hanya tiga macam: (1) Apa yang dimakannya lalu habis. (2) Apa yang dipakainya lalu lusuh. (3) Apa yang disedekahkannya lalu tersimpan (untuk akhirat). Selain dari yang tiga macam itu lenyap atau ditinggalkannya bagi orang lain."Pengantar Jenazah

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2491]
Dari Anas bin Malik r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Yang mengantar jenazah ada tiga macam. Yang dua kembali, satu tinggal menemaninya. Yang mengantar ialah keluarganya, hartanya, dan amalnya. Keluarganya dan hartanya kembali pulang dan yang tinggal menemaninya ialah amalnya."Kemewahan Dunia Membawa Binasa

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2492]
Dari 'Amru bin 'Auf r.a., seorang kepercayaan Bani 'Amir bin Lu-ai yang ikut perang Badar bersama-sama Rasulullah s.a.w. menceritakan bahawa Rasulullah s.a.w. mengutus Abu 'Ubaidah bin Jarrah ke Bahrain untuk memungut pajak. Rasulullah s.a.w. telah mengadakan perjanjian damai dengan penduduk Bahrain dan mengangkat Al 'Ala bin Al Hadhrami sebagai kepala pemerintahan mereka. Abu 'Ubaidah datang membawa harta dari Bahrain, dan orang-orang Anshar mendengar tentang kedatangan Abu 'Ubaidah tersebut. Lalu mereka ramai-ramai mendatangi solat Subuh bersama-sama Rasulullah s.a.w. Setelah selesai solat beliau berpaling ke belakang lalu mereka berdatangan ke hadapan beliau. Rasulullah tersenyum melihat mereka, kemudian beliau bersabda, "Aku menduga tentu kamu sekalian telah mendengar bahawa Abu 'Ubaidah telah datang dari Bahrain membawa sesuatu." Jawab mereka, "Benar, ya Rasulullah!" Sabda beliau, "Bergembiralah dan renungkanlah apa sesungguhnya yang menggembirakan kamu. Demi Allah. Aku tidak mengkhuatirkan kemelaratan menimpa kamu. Tetapi yang aku khuatirkan ialah bila kemewahan dunia menimpamu sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu ditimpa kemewahan dunia. Lalu kamu berlumba-lumba (dengan kemewahan) dan kamu binasa seperti mereka."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2493]
Dari 'Abdullah bin 'Amru bin 'Ash r.a., dari Rasulullah s.a.w. sabdanya: "Apabila Persia dan Rum ditaklukkan, kamu akan menjadi umat yang mana?" Kata 'Abdurrahman bin 'Auf, kami menjawab: "Menjadi umat sebagaimana yang diperintahkan Allah!" Sabda Rasulullah s.a.w., "Atau mungkin tidak begitu, di mana kamu berlumba-lumba dengan kemewahan dunia, kemudian iri mengiri, kemudian saling tidak mahu tahu, kemudian saling memusuhi dan sebagainya. Kemudian kamu pergi kepada orang-orang Muhajirin yang serba melarat. Lalu kamu perhamba sebahagian mereka atas sebahagian yang lain."Menengoklah ke Bawah!

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2494]
Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Apabila kamu melihat seseorang dikurniai kelebihan dengan harta melimpah-limpah dan dengan kecantikan, maka menengok pulalah kepada orang-orang yang serba kekurangan."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2495]
Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Menengoklah kepada orang yang lebih rendah darimu, dan jangan menengok orang yang lebih tinggi. Itulah tembok yang kukuh supaya kamu tidak menghina pemberian Allah kepadamu." Kata Abu Mu'awiyah, "Camkanlah!"Mengasingkan Diri

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2497]
Dari 'Amir bin Sa'ad r.a. katanya: "Sa'ad bin Abi Waqqash berada di peternakannya, lalu dia didatangi oleh anaknya 'Umar. Tatkala Sa'ad melihat anaknya datang dia berkata, "Aku berlindung dengan Allah dari kejahatan pengendara ini." Lalu dia turun dari untanya. Kata 'Umar, "Mengapa ayah tinggal di peternakan ini dengan unta-unta dan kambing-kambing, padahal orang berebut kekuasaan?" Maka ditepuknya dada anaknya seraya berkata, "Diamlah kamu! Aku telah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya Allah menyukai orang yang taqwa, mencukupkan apa adanya, dan mengasingkan diri untuk lebih memantapkan ibadah terhadap Allah Ta'ala."Mencari Nafkah untuk Keluarga Sama dengan Jihad Fi Sabilillah

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2502]
Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi s.a.w. sabdanya: "Orang-orang yang berusaha mencari nafkah untuk perempuan-perempuan yang tidak (belum) bersuami dan untuk orang-orang miskin, sama dengan orang-orang yang berperang fi sabilillah."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2503]
Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Orang-orang yang bertanggungjawab mengurus anak yatim, baik dari keluarga sendiri atau tidak, maka aku dan dia seperti dua ini kelak di syurga." Dan beliau memberi isyarat dengan merapatkan jari telunjuk dan jari tengah (ertinya berdekatan).Jangan Riya

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2505]
Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda, bahawa Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: "Aku tidak butuh sekutu dalam segala-galanya. Kerana itu siapa yang mengamalkan suatu amalan, lalu dia menyekutukanKu dalam amalnya itu dengan selainKu, maka Kutinggalkan amalnya itu padanya dan pada sekutunya."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2506]
Dari Ibnu 'Abbas r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Siapa beramal kerana ingin didengar (ingin populariti), maka Allah akan memperdengarkannya. Dan siapa beramal kerana ingin dilihat (dipuji), maka Allah akan memperlihatkannya."Jangan Memuji

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2516]
Dari 'Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari bapanya r.a., katanya seorang lelaki memuji orang lain dekat Nabi s.a.w., lalu Nabi s.a.w. berkata kepadanya. "Celaka kamu. Bererti kamu memenggal leher saudaramu. -- Kata-kata itu diucapkan oleh beliau berulang kali -- Apabila seseorang kamu memuji saudaranya, seharusnya dia berkata, "Cukuplah bagi si Fulan Allah sahaja yang menilainya. Tidak ada yang lebih pantas menilainya selain Allah Ta'ala sekalipun temannya tahu dia begini dan begitu."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2517]
Dari Hammam bin Harits r.a. katanya ada seorang lelaki memuji 'Usman. Lalu berdiri Miqdad ke dekat orang itu. Sedangkan orang tersebut tinggi besar. Maka diserakkannya tanah ke muka orang itu. Kata 'Usman, "Mengapa engkau lakukan itu, hai Miqdad?" Jawab Miqdad, "Rasulullah s.a.w. telah bersabda: "Apabila kamu melihat seseorang memuji-muji temannya, serakkan tanah ke mukanya."

0 comments:

Post a Comment