Thursday, November 11, 2010

Syafa'at

Syafa'at (Pembelaan)

[Hadith Sahih Muslim Jilid 1, No.152]
Jabir bin 'Abdullah r.a. mengabarkan bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya Allah akan mengeluarkan suatu kaum dari neraka kerana syafa'at (pembelaan)."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 1, No.154]
Dari Anas bin Malik r.a., katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Akan dikeluarkan dari neraka, orang yang mengucapkan 'La ilaaha illallah', sedangkan dalam hatinya terdapat iman seberat biji gandum. Kemudian orang yang mengucapkan 'La ilaaha illallah', dan di dalam hatinya terdapat iman seberat beras. Kemudian yang mengucapkan 'La ilaaha illallah' dan di dalam hatinya terdapat iman seberat debu."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 1, No.155]
Dari Abu Hurairah r.a. katanya: "Pada suatu hari dibawa orang kepada Rasulullah s.a.w. masakan daging kesukaan beliau, lalu dimakannya. Sesudah makan beliau bersabda, "Aku adalah pemimpin umat manusia di hari kiamat. Tahukah anda, mengapa Allah mengumpulkan semua umat sejak yang pertama-tama sampai yang terakhir di dalam satu lapangan? Di sana diperdengarkan kepada mereka teriak orang memanggil-manggil, yang menyebabkan segala pemandangan tertuju kepada mereka; matahari dekat sekali kepada mereka, sehingga mereka keluh-kesah kerana tak sanggup menanggung derita. Mereka berkata sesamanya, "Tidakkah kamu fikirkan derita yang kamu alami, mengapa tidak kamu cari orang yang dapat membelamu di hadapan Tuhanmu?" Berkata yang lain, "Datanglah kepada Adam!" Mereka pergi kepada Adam, lalu kata mereka, "Wahai Adam! Anda adalah Bapa manusia yang diciptakan Allah dengan tanganNya sendiri. Kemudian ditiupkanNya ruhNya di tubuh Anda, dan diperintahkanNya malaikat supaya sujud kepada Anda, lalu mereka sujud. Belalah kami di hadapan Tuhanmu. Bukankah Anda telah menyaksikan bagaimana pedihnya penderitaan yang kami alami ini." Jawab Adam, "Sesungguhnya pada hari ini Tuhan sangat marah kepadaku. Tidak pernah Dia marah semarah ini. Dia melarangku mendekati sebatang pohon, tetapi aku mendurhakaiNya. Wahai, aku salah! Aku salah! Kerana itu pergilah kepada yang lain. Pergilah kepada Nuh!" Mereka pergi kepada Nuh seraya berkata, "Anda adalah Rasul yang pertama-tama dikirim ke bumi. Dan Allah menjuluki anda dengan 'Abdan Syakuran' (hamba yang bersyukur). Belalah kami di hadapan Tuhan anda. Bukankah anda telah melihat bagaimana pedihnya derita kami?" Jawab Nuh kepada mereka, "Sesungguhnya Tuhanku sangat marah hari ini. Tidak pernah Dia semarah ini sebelum dan sesudahnya. Aku mengemban tugas memanggil umatku (ke dalam agama Allah). Tetapi apalah dayaku, aku berdoa agar umatku dimusnahkan. Kerana itu pergilah kepada Ibrahim a.s.!" Kerana itu mereka datang kepada Ibrahim, lalu berkata, "Anda adalah 'Nabiyullah wa Khaliluhu' (Nabi Allah dan kekasihNya) dari penduduk bumi. Kerana itu belalah kami di hadapan Tuhan Anda. Bukankah anda telah melihat penderitaan kami sudah sampai di puncaknya?" Ibrahim menjawab kepada mereka, "Sesungguhnya Tuhanku sangat marah padaku hari ini. Tidak pernah Dia semarah ini sebelum dan sesudahnya." Lalu dia menyebutkan beberapa kebohongannya dan sesudah itu dia berkata, "Wahai, malang diriku! Malang diriku! Pergilah kamu sekalian kepada Musa a.s.!" Mereka pun pergi mendatangi Musa a.s. dan berkata kepadanya, "Hai, Musa! Anda adalah 'Rasulullah wa Kalimatuhu' (Rasul Allah dan kawanNya berbicara). Belalah kami di hadapan Tuhanmu. Bukankah anda telah menyaksikan derita kami sudah sampai di puncaknya?" Jawab Musa a.s., "Sesungguhnya Tuhanku sedang marah hari ini. Belum pernah Dia semarah ini sebelum dan sesudahnya. Aku pernah membunuh orang yang tidak diperintahkan membunuhnya. Wahai, malang kiranya aku, malang kiranya aku! Kerana itu temuilah 'Isa a.s." Mereka pergi kepada 'Isa lalu berkata, "Hai, 'Isa! Anda adalah Rasulullah. Dan Anda sanggup berbicara dengan manusia selagi Anda masih dalam ayunan. Dan Anda Kalimah Allah yang ditujukanNya kepada Maryam serta setiup ruh daripadaNya. Belalah kami di hadapan Tuhan anda. Bukankah anda telah melihat penderitaan kami sudah sampai di puncaknya?" Jawab 'Isa kepada mereka, "Sesungguhnya Tuhanku sedang marah hari ini. Tidak pernah Dia semarah ini sebelum dan sesudahnya." Tetapi 'Isa tidak menyebutkan dosa-dosanya. Dia berkata, "Wahai, malang kiranya aku. Kerana itu pergilah kepada Muhammad s.a.w." Lantas mereka datang kepadaku, lalu berkata, "Ya, Muhammad! Anda adalah Rasulullah dan penutup segala Nabi. Allah telah mengampuni dosa anda yang lama dan yang baru. Kerana itu belalah kami di hadapan Tuhan anda. Bukankah anda telah melihat penderitaan kami sudah sampai di puncaknya?" Mendengar permintaan mereka itu, maka aku pergi sehingga tiba di bawah 'Arasy. Di sana aku sujud kepada Tuhanku. Lalu Allah membukakan hijab bagiku serta mengilhamkan kepadaku kalimah-kalimah pujian dan sanjungan-sanjungan yang indah terhadapNya, yang belum pernah diajarkanNya kepada orang lain sebelumku. Kemudian Allah berfirman, "Ya, Muhammad. Angkatlah kepalamu. Mintalah. Permintaanmu akan dikabulkan. Belalah! Pembelaanmu akan diterima." Maka kuangkat kepalaku seraya berkata, "Wahai, Tuhanku! Umatku! Umatku!" Lalu difirmankan Allah kepadaku, "Ya, Muhammad! Masukkanlah ke syurga umatmu yang tidak perlu lagi dihisab (diadili), melalui pintu-pintu sebelah kanan, sedangkan yang lain, secara bersama-sama dari pintu-pintu yang lain." Demi Allah, yang jiwa Muhammad di tanganNya, sesungguhnya jarak antara dua daun pintu dari pintu-pintu syurga itu adalah kira-kira sejauh antara Makkah dengan Hajar, 46) atau antara Makkah dengan Bushra."
46). Hajar, nama suatu desa di Madinah. (Syarah An Nawawi, 1:473)

[Hadith Sahih Muslim Jilid 1, No.156]
Dari Anas bin Malik r.a., katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Aku adalah orang yang pertama-tama jadi pembela di syurga kelak. Dan aku adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya dari sekalian Nabi-nabi."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 1, No.157]
Dari Anas bin Malik r.a., katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Aku adalah orang yang pertama-tama menjadi pembela di syurga. Tidak seorang pun di antara para Nabi yang mempunyai pengikut sebanyak umatku. Bahkan ada Nabi yang pengikutnya hanya seorang."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 1, No.158]
Dari Anas bin Malik r.a., katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Aku akan datang nanti ke syurga, lalu kuminta supaya pintu dibukakan. Penjaga bertanya, "Siapa anda?" Jawabku "Muhammad" Lalu kata penjaga, "Aku diperintahkan supaya tidak membuka pintu ini sebelum anda datang."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 1, No.159]
Dari Abu Hurairah r.a., katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Setiap Nabi mempunyai do'a mustajab (do'a yang pasti diperkenankan). Kerana itu, para Nabi segera memanfaatkan doanya itu. Tetapi aku, akan kumanfaatkan nanti untuk membela umatku di hari kiamat. Insya Allah doaku itu akan mencapai setiap umatku yang mati dengan tidak menyekutukan Allah."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 1, No.160]
Dari Abu Hurairah r.a., katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Setiap Nabi mempunyai doa yang segera didoakannya untuk menolong umatnya, lalu doanya itu diperkenankan Allah. Tetapi aku, insya Allah akan mengundurkan doaku itu untuk membela umatku kelak di hari kiamat."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 1, No.161]
Dari 'Abdullah bin 'Amru bin 'Ash r.a., katanya: "Nabi s.a.w. membaca firman Allah yang menyebutkan doa Ibrahim a.s.: "Ya, Tuhanku. Sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia; maka siapa yang mengikutiku, sesungguhnya orang itu termasuk golonganku........" (Ibrahim:36) Dan doa 'Isa a.s.: "Jika Engkau seksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambaMu, dan jika Engkau ampuni mereka, maka sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Maidah:118). Lalu Rasulullah s.a.w. mengangkat kedua tangannya seraya berkata, "Allahumma, ummati, ummati!" (Wahai Allah! umatku! umatku!) Dan sesudah itu Nabi s.a.w. menangis. Maka berfirman Allah 'Azza wa Jalla kepada Jibril a.s., "Hai, Jibril. Pergilah kepada Muhammad - dan sesungguhnya Tuhanmu Maha Tahu - Tanyalah kepadanya kenapa dia menangis." Maka pergilah Jibril kepada Nabi s.a.w, menanyakan kenapa dia menangis. Rasulullah s.a.w. lalu menceritakan kepada Jibril kenapa beliau menangis dan mengatakan: Padahal Allah Maha Tahu. Maka firman Allah, "Hai, Jibril. Pergilah kepada Muhammad, katakan kepadanya: "Aku akan membolehkanmu membela umatmu dan tidak akan mengecewakanmu."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 1, No.162]
Dari Anas r.a., katanya: "Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah s.a.w., "Ya, Rasulullah! Di mana tempat bapaku?" Jawab Nabi s.a.w., "Di neraka" Ketika orang itu berlalu, Nabi s.a.w. memanggilnya kembali seraya bersabda, "Sesungguhnya bapaku dan bapamu di neraka."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 1, No.163]
Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Ketika Allah menurunkan ayat: "Dan peringatkanlah keluargamu yang terdekat" (Syu'ara:214) Kerana itu Rasulullah s.a.w. memanggil orang-orang Quraisy. Setelah mereka berkumpul, ternyata mereka ada dua kelompok, iaitu umum dan khusus. Kerana itu Nabi s.a.w. bersabda: "Hai, Bani Ka'ab bin Luay. Selamatkanlah dirimu dari neraka. Hai, Bani Murrah bin Ka'ab. Selamatkanlah dirimu dari neraka. Hai, Bani 'Abdu Syams. Selamatkanlah dirimu dari neraka. Hai, Bani 'Abdu Manaf. Selamatkanlah dirimu dari neraka. Hai, Bani Hasyim. Selamatkanlah dirimu dari neraka. Hai, Bani 'Abdul Muththalib. Selamatkanlah dirimu dari neraka. Hai, Fathimah. Selamatkanlah dirimu dari neraka." Sesungguhnya aku tidak kuasa apa-apa untuk membelamu di hadapan Allah kelak, selain hubungan keluarga yang hanya dapat kupenuhi sebaik-baiknya di dunia ini saja."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 1, No.166]
Dari 'Abbas bin 'Abdul Muththalib r.a., katanya dia bertanya kepada Rasulullah s.a.w.: "Ya, Rasulullah. Adakah bermanfaat kepada Abu Thalib kasih-sayang dan pembelaannya terhadap anda?" Jawab Rasulullah s.a.w., "Ada! Dia berada dalam neraka dengan kedalaman sebatas mata kaki. Kalaulah bukan kerana pembelaanku kepadanya, dia berada di tingkat yang paling bawah dalam neraka."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 1, No.167]
Dari Ibnu 'Abbas r.a., katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sekurang-kurang seksa penduduk neraka ialah seksa yang diderita Abu Thalib. Dia memakai sepasang terompah yang membuat otaknya menggelegak."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 1, No.168]
Dari 'Aisyah r.a., katanya: "Aku bertanya kepada Rasulullah s.a.w.: "Ya, Rasulullah. Ibnu Jud'an47) di masa jahiliyah gemar menghubungkan silaturrahim dan memberi makan orang-orang miskin. Dapatkah amalnya itu bermanfaat kepadanya?" Jawab beliau, "Tidak. Kerana dia tidak pernah mengucapkan selama hidupnya: "Wahai, Allah. Ampunilah segala dosaku di hari kiamat kelak."
47). Ibnu Jud'an, salah seorang pemimpin Quraisy dari Bani Tamim bin Murrah, termasuk keluarga 'Aisyah r.a. Namanya ialah: 'Abdullah. Dia memang seorang dermawan yang suka menolong dan suka menghubungkan silaturrahim. Namun dia tetap di dalam neraka, kerana dia meninggal di dalam kekafirannya.

0 comments:

Post a Comment