Wednesday, April 2, 2014

Allah Yang Maha Mendengar


Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahawasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdo'a apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. [Qur'an, 2:186]

Doa - Instrumen mendekatkan diri kepada Allah
Doa - Tulang belakang ibadah
Doa - Medium permintaan pertolongan kepada Yang Maha Berkuasa
Doa - Alat komunikasi dengan Allah
Doa - Mohon apa sahaja yang dihajati, selagi intinya tidak mengandung dosa

Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda: "Allah sentiasa memperkenankan doa seorang hamba, selama doa itu tidak mengandung dosa, atau memutus silaturrahim dan selama tidak minta cepat-cepat diperkenankan." Lalu beliau ditanya orang, "Apa maksudnya minta cepat-cepat?" Jawab beliau, "Umpamanya seorang berkata dalam doanya, Aku telah mendoa, Aku telah mendoa tetapi aku belum melihat doaku diperkenankan. Lalu dia putus asa dan berhenti mendoa." [Hadith Sahih Muslim]

`Ubadah bin As-Samit r.a. said: The Messenger of Allah s.a.w. said, "Whenever a Muslim makes dua to Allah, He accepts his dua or averts any similar kind of trouble from him until he prays for something sinful or something that may break the ties of kinship.'' Upon this someone of the Companions said: "Then we shall supplicate plenty.'' The Messenger of Allah s.a.w. said, "Allah is more plentiful (in responding).'' [At-Tirmidhi]

Aku punya 10 doa-doa yang telah kupanjatkan.

5 doa duniawi dan 5 doa ukhrawi.

2 daripada doa duniawi telah Allah perkenankan sebagaimana yang aku hajati (。◕‿◕。)
Subhaanallah, alhamdulillah!

Dan selebihnya 3, telah Dia perkenankan dengan apa yang lebih baik daripada apa yang aku hajati (。◕‿◕。)
Subhaanallah, alhamdulillah!

Dan kesemua 5 doaku untuk kesejahteraan hari akhirat, aku yakin Dia akan perkenankan juga. Kerana Allah adalah Tuhan yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat (。◕‿◕。)

Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur). [Qur'an, 93:11]


0 comments:

Post a Comment