Saturday, November 13, 2010

Fitnah dan Tanda-Tanda Qiamat [Part V:Ciri-Ciri Dajjal]

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2476]
Dari Ibnu 'Umar r.a. katanya Rasulullah s.a.w. berbicara mengenai Dajjal di hadapan orang banyak. Sabda beliau, "Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak picek (buta matanya sebelah). Ketahuilah, sesungguhnya Al Masih Dajjal yang picek mata kanannya seperti sebuah anggur mengembung."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2477]
Dari Anas bin Malik r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tidak ada seorang Nabi melainkan dia mengingatkan umatnya supaya waspada terhadap si picek pembohong besar. Ketahuilah! Dia picek, sedangkan Tuhanmu tidak picek. Antara kedua matanya tertulis 'kaf-fa-ra' (kafir)."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2478]
Dari Hudzaifah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Aku lebih tahu tentang Dajjal daripada Dajjal itu sendiri. Dia mempunyai dua sungai yang mengalir. Yang satu kelihatan oleh mata mengalirkan air putih bersih, sedang yang satu lagi kelihatan bagaikan api bergejolak yang sedang mengalir. Siapa yang menemukannya, hendaklah didatanginya sungai yang kelihatan seperti api menyala, lalu picingkan mata, tundukkan kepala dan minumlah airnya. Maka sesungguhnya itulah air sejuk. Dajjal matanya tertutup oleh selapis daging tebal. Antara kedua matanya terdapat tulisan 'kafir', yang dapat dibaca oleh setiap orang mukmin, baik yang tahu tulis baca atau tidak."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2479]
Dari Hudzaifah r.a., dari Nabi s.a.w. sabdanya: "Dajjal selalu membawa air dan api. Api itu sebenarnya adalah air sejuk, sedangkan air sebenarnya adalah api. Kerana itu waspadalah kamu agar tidak celaka."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2480]
Dari Nawas bin Sam'an r.a. katanya: "Pada suatu pagi Rasulullah s.a.w. berbicara mengenai Dajjal. Tempo-tempo beliau merendahkan suara dan kadang-kadang meninggikannya, sehingga kami merasa seolah-olah berada dalam kelompok lebah. Petang hari kami mendatangi beliau. Beliau sudah tahu persoalan kami. Tanya beliau "Apa khabar kalian?" Jawab kami, "Ya, Rasulullah! Tadi pagi Anda berbicara mengenai Dajjal. Kadang-kadang Anda merendahkan suara dan kadang-kadang meninggikannya, sehingga kami merasa seolah-olah berada dalam kelompok lebah.” Jawab Rasulullah s.a.w., "Bukan Dajjal yang mengkhuatirkanku terhadap kamu sekalian. Jika dia muncul, dan aku masih berada di antara kamu, tentu aku akan membelamu terhadapnya. Dan jika dia muncul, sedangkan aku sudah tidak berada di sampingmu, maka umat manusia akan menjadi pembela atas dirinya sendiri, dan Allah Ta'ala penggantiku menjadi pembela atas setiap orang muslim. Dajjal pemuda berambut kerinting, matanya picek. Aku lebih condong mengatakannya serupa dengan 'Abdul 'Uzza bin Qathan. Barangsiapa di antara kamu bertemu dengannya, bacakan kepadanya permulaan surat Kahfi. Dia akan muncul di suatu tempat sunyi antara Syam dan Iraq. Lalu dia merosak ke kanan dan ke kiri. Wahai hamba Allah! Kerana itu teguhkan pendirianmu!." Tanya kami, "Ya, Rasulullah! Berapa lama dia tinggal di bumi?" Jawab Rasulullah s.a.w., "Empat puluh hari. Satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti sepekan(minggu) dan selebihnya seperti hari-hari kamu sekarang." Tanya kami, "Ya, Rasulullah! Ketika sehari seperti setahun, cukupkah kalau kami solat seperti solat kami sekarang?" Jawab beliau, "Tidak. Tetapi hitunglah bagaimana pantasnya." Tanya kami, "Berapa kecepatannya (berjalan) di bumi?" Jawab beliau, "Seperti hujan ditiup angin. Dia mendatangi suatu kaum, maka diajaknya kaum itu supaya iman kepadanya, lalu mereka iman dan mematuhi segala perintahnya. Diperintahkannya langit supaya hujan maka turunlah hujan. Diperintahkannya bumi supaya subur, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Bila hari telah petang, ternak mereka pulang ke kandang dalam keadaan lebih gemuk dan dengan susu lebih besar kerana cukup makan. Kemudian didatanginya kaum yang lain dan diajaknya mereka supaya iman kepadanya. Tetapi mereka menolak ajakannya. Maka dia berlalu dari mereka. Besok pagi negeri mereka menjadi kering kerontang dan kekayaanan mereka habis ludes. Kemudian dia lewat di suatu negeri yang telah rosak binasa. Katanya, "Keluarkan perbendaharaanmu!" Maka keluarlah seluruh kekayaan negeri itu dan pergi mengikuti Dajjal seperti pemimpin lebah diikuti rakyatnya. Kemudian dipanggil seorang muda remaja lalu dipukulnya dengan pedang sehingga anak muda itu belah dua dan belahannya terlempar sejauh anak panah dipanahkan. Dajjal memanggil tubuh yang telah terbelah itu kembali. Dia datang seutuhnya dan dengan wajah berseri-seri sambil tertawa. Sementara Dajjal asyik dengan perbuatan-perbuatannya yang merosak, Allah Ta'ala membangkitkan 'Isa Al Masih Ibnu Maryam. Dia diturunkan Allah dekat menara putih sebelah timur Damsyiq, memakai dua pakaian bewarna, berpegang pada sayap dua malaikat. Apabila dia menundukkan kepala hujan turun, dan apabila dia mengangkat kepala berjatuhan daripadanya biji-biji perak bagaikan mutiara. Orang kafir tidak diperkenankan mencium bau nafasnya. Siapa yang menciumnya dia langsung mati. Bau nafasnya tercium sejauh mata memandang. Maka dicarinya Dajjal dan bertemu olehnya di pintu gerbang kota Lud (sebuah kota dekat Baitul Maqdis), lalu dibunuhnya Dajjal. Kemudian didatanginya kaum yang dipelihara Allah dari kejahatan Dajjal. Maka diusapnya mereka dan dikhabarkannya kepada mereka kedudukannya di syurga. Allah mewahyukan kepada 'Isa a.s., "Aku akan mengeluarkan hamba-hambaKu yang tak terkalahkan oleh sesiapa pun. Kerana itu selamatkanlah hamba-hambaKu (yang saleh) ke bukit." Lalu Allah Ta'ala membangkitkan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka turun melanda dari tempat yang tinggi. Gelombang pertama melewati telaga Thiber, lalu mereka minum habis air telaga tersebut. Kemudian lewat pula rombongan yang lain. Kata mereka, "Sesungguhnya dahulu di sini ada air." Nabi 'Isa dan para sahabat beliau terkepung sehingga sebuah kepala sapi lebih berharga bagi mereka daripada seratus dinar bagi seorang kamu hari ini (kerana kekurangan makanan). Nabiyallah 'Isa dan para sahabat beliau mendoa semoga Allah Ta'ala menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Maka dikirim Allah kepada mereka penyakit hidung seperti pada haiwan-haiwan sehingga mereka mati semuanya. Kemudian Nabi 'Isa dan para sahabatnya turun ke bumi. Tetapi tidak sejengkal tanah pun didapatinya melainkan penuh dengan bangkai-bangkai busuk. Nabiyallah 'Isa dan para sahabatnya mendoa semoga Allah sudi menyingkirkan bangkai-bangkai busuk itu. Maka dikirim Allah burung-burung sebesar unta lalu diangkatnya bangkai-bangkai tersebut dan dilemparkannya ke tempat yang dikehendaki Allah. Kemudian diturunkan Allah hujan, sehingga walaupun rumah tanah liat dan rumah-rumah bulu dibersihkannya, sehingga bumi kelihatan seperti kaca. Kemudian diperintahkan Allah kepada bumi, "Tumbuhkan tumbuh-tumbuhanmu dan kembalikan keberkatanmu." Ketika itu sekelompok keluarga kenyang memakan sebuah delima dan mereka dapat berteduh di bawah kulitnya. Rezeki mereka sangat berkah, sehingga susu seekor unta cukup untuk orang sekampung. Susu seekor sapi cukup untuk orang satu qabilah. Susu seekor biri-biri cukup untuk sekelompok keluarga dekat. Ketika mereka sedang berada dalam keredhaan Tuhan yang demikian, tiba-tiba Allah mengirim angin baik melewati ketiak mereka, maka tercabut ruh setiap orang mukmin dan orang muslim. Maka tinggal orang-orang jahat belaka, bercampur-baur seperti keledai. Maka ketika itu terjadilah qiamat."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2481]
Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a. katanya: "Rasulullah s.a.w. menceritakan kepada kami suatu cerita yang panjang mengenai Dajjal. Antara lain beliau menceritakan: Dajjal itu datang. Dia terlarang masuk ke Madinah. Kerana itu dia berhenti di sebuah kebun di pinggir kota. Pada hari itu datang kepadanya seorang lelaki elok. Kata lelaki itu, "Aku memastikan bahawa engkau adalah Dajjal yang diceritakan Rasulullah s.a.w. kepada kami." Kata Dajjal kepada para pengikutnya, "Bagaimana pendapat kalian, jika kubunuh orang ini, aku bisa menghidupkannya kembali. Ragukah kalian akan hal itu?" Jawab mereka. "Tidak!" Maka dibunuhnya orang itu, kemudian dihidupkannya kembali. Setelah hidup kembali lelaki itu berkata kepada Dajjal, "Demi Allah! Sekarang aku tambah yakin engkau sesungguhnya Dajjal." Dajjal hendak membunuhnya kembali, tetapi dia tidak sanggup lagi melakukannya. Kata Abu Ishaq, "Lelaki itu ialah Nabi Khidhir 'alaihissalam."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2482]
Dari Anas bin Malik r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tidak sebuah jua pun negeri, melainkan semua diinjak oleh Dajjal. Kecuali Makkah dan Madinah. Semua jalan yang menuju ke sana dijaga malaikat dengan berbaris. Maka berhentilah Dajjal di sebuah kebun (di pinggir kota Madinah). Madinah bergoyang (gempa) tiga kali. Orang-orang kafir dan orang-orang munafik keluar semuanya dari kota Madinah menemui Dajjal."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2483]
Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Segeralah kamu beramal sebelum terjadi enam perkara: (1) Sebelum matahari terbit dari Barat. (2) Keluar asap atau kabut. (3) Keluar Dajjal. (4) Keluar Dabbah (binatang melata). (5) Peristiwa yang menimpa dirimu sendiri (maut). (6) Peristiwa yang menimpa orang banyak (qiamat)."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2484]
Dari Ma’qil bin Yasar r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Beribadat masa-masa sulit sama dengan hijrah kepadaku."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2485]
Dari 'Abdullah r.a., dari Nabi s.a.w. sabdanya: "Tidak terjadi qiamat melainkan kerana kejahatan manusia."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 1, No.141]
Dari 'Abdullah bin 'Umar r.a., katanya: "Pada suatu hari Rasulullah s.a.w. menceritakan tentang ciri-ciri Al Masih Dajjal. Sabda beliau, "Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak picek. Yang picek itu ialah Al Masih Dajjal; matanya yang sebelah kanan picek seperti anggur kering." Sabda beliau selanjutnya, "Tadi malam aku bermimpi dalam tidurku, seolah-olah aku berada dekat Ka'bah. Sekonyong-konyong aku melihat seorang lelaki berkulit putih kemerah-merahan, lebih cantik dari orang-orang cantik yang pernah kulihat. Rambutnya terurai mencapai kedua bahunya, licin bagai menitiskan air layaknya. Dia letakkan dua tangannya di atas bahu dua orang lelaki yang mengiringnya, padahal dia sedang melakukan thawaf di Ka'bah. Lalu aku bertanya, "Siapa ini?" Jawab mereka, "Al Masih Ibnu Maryam." Kemudian, kulihat pula di belakangnya seorang lelaki berambut keriting. Matanya yang sebelah kanan picek seperti Ibnu Qathan yang pernah anda lihat. Dua orang lelaki meletakkan tangan di kedua bahunya, dan dia sedang thawaf. Aku bertanya, "Siapa itu?" Jawab mereka, "Al Masih Dajjal."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2014]
Dari Mughirah bin Syu'bah r.a. katanya: "Tidak ada orang bertanya kepada Rasulullah s.a.w. perihal Dajjal yang lebih banyak dari pertanyaanku." Kerana itu Rasulullah s.a.w. bersabda kepadaku, "Hai, anakku. Engkau tak usah terlalu risau memikirkannya. Dia tidak akan mencelakakanmu." Kataku, "Orang-orang mengatakan bahawa Dajjal itu mempunyai sungai yang mengalir dan bukit roti." Sabda beliau, "Itu sangat mudah bagi Allah Ta'ala menciptakannya."Sebaiknya Berlindung

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2457]
Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Kelak akan terjadi banyak fitnah (kekacauan). Orang yang duduk ketika itu lebih baik dari yang berdiri. Yang berdiri lebih baik dari yang berjalan. Yang berjalan lebih baik dari yang berlari. Siapa berusaha memadamkan kekacauan itu dia akan ditelannya. Dan siapa mendapat tempat berlindung sebaik-baiknya dia berlindung."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2458]
Dari Abu Bakrah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Nanti bakal terjadi banyak kekacauan (fitnah). Orang yang duduk ketika itu lebih baik dari yang berjalan. Yang berjalan lebih baik dari yang berlari kepadanya (turut aktif dalam kekacauan). Apabila kekacauan itu telah terjadi, maka siapa yang mempunyai unta sebaiknyalah dia menggembalakan untanya. Siapa mempunyai kambing sebaiknyalah dia menggembalakan kambingnya. Dan siapa mempunyai tanah sebaiknyalah dia menggarap tanahnya." Tanya seorang lelaki, "Ya, Rasulullah! Bagaimana pendapat Anda tentang orang yang tidak mempunyai unta, kambing, atau tanah?" Jawab beliau, "Hendaklah dia mengambil pedangnya, lalu memukulkan mata pedangnya itu ke batu, sesudah itu hendaklah dia menghindar sehabis daya. Wahai Allah, telah kusampaikan! Wahai Allah, telah kusampaikan! Wahai Allah, telah kusampaikan!" Bertanya pula seorang lelaki, "Ya Rasulullah! Bagaimana pendapat Anda jika aku dipaksa masuk salah satu parti lalu aku terbunuh dengan pedang atau dengan panah?" Jawab Rasulullah s.a.w., "Si pembunuh akan kembali ke akhirat memikul dosanya dan dosamu, kemudian dia masuk neraka."Qiamat Sudah Dekat

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2486]
Dari Anas r.a., katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "(Jarak waktu) aku diutus dan hari qiamat seperti ini." Beliau memberi isyarat dengan merapatkan telunjuk dengan jari tengah."

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2487]
Dari Abu Hurairah r.a. katanya Nabi s.a.w. bersabda: "Qiamat itu akan terjadi sebelum penuh bejana seseorang yang sedang memeras susu. Atau sebelum selesai dua orang yang sedang berjual-beli pakaian. Atau sebelum selesai pekerjaan seseorang yang sedang memperbaiki sumur."

0 comments:

Post a Comment