Friday, November 12, 2010

Istilah Kafir bagi yang Meninggalkan Solat

[Hadith Sahih Muslim Jilid 1, No.63]
Dari Jabir r.a., katanya dia mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya tali penghubung antara seseorang dengan syirik dan kafir, ialah meninggalkan solat."Agama ialah Nasihat

[Hadith Sahih Muslim Jilid 1, No.45]
Dari Jabir r.a., katanya: "Aku berjanji kepada Rasulullah s.a.w. akan setia dan patuh, dan memberi nasihat kepada setiap orang muslim. Lalu beliau bersabda kepadaku, "Lakukanlah sekuasamu."

0 comments:

Post a Comment