Tuesday, November 9, 2010

Neraka

Seksa Neraka

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2432]
Dari Samurah bin Jundab r.a. katanya Nabi s.a.w. bersabda: "Di antara para penghuni neraka ada yang dibakar hingga kedua mata kakinya. Ada yang dibakar hingga pinggang. Dan ada yang dibakar hingga lehernya."Neraka adalah Seksa, Syurga adalah Rahmat

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2433]
Dari Abu Hurairah r.a. katanya Nabi s.a.w. bersabda: "Neraka dan syurga saling bertengkar. Kata neraka, aku diistimewakan Allah dengan penghuni-penghuniku orang-orang sombong dan sewenang-wenang." Kata syurga, "Apakah penghuni-penghuniku hanya terdiri dari orang-orang dha'if, orang-orang terdampar, dan orang-orang lemah?" Maka berfirman Allah kepada syurga, "Engkau adalah rahmatKu. Aku rahmati dengan engkau orang-orang yang Kukehendaki di antara hamba-hambaKu." dan berfirman pula Allah kepada neraka, "Engkau adalah azab (seksa)Ku. Aku seksa dengan engkau orang yang Kukehendaki di antara hamba-hambaKu. Masing-masing kamu mendapat penghuni sampai penuh." Ketika ternyata neraka belum penuh, maka Allah memenuhinya dengan orang-orang yang harus diseksa. Setelah penuh, neraka berkata, "Cukup, cukup" Lalu mereka dicampur aduk satu sama lain.

[Hadith Sahih Muslim Jilid 4, No.2434]
Dari Anas bin Malik r.a. katanya Nabi s.a.w. bersabda: "Neraka jahannam senantiasa meminta tambahan penghuni. Katanya, "Masih adakah tambahannya?" Sehingga akhirnya Allah Rabbul 'Izzati Tabaraka wa Ta'ala mendatangkan orang-orang yang harus diseksa, sampai dia berkata, "Cukup, cukup, demi keperkasaanMu." Lalu mereka dicampur aduk satu sama lain."Pertengkaran Pemimpin dan Pengikut

[Surah Shaad, 38:55-64]

55. Beginilah (keadaan mereka). Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka benar-benar (disediakan) tempat kembali yang buruk,

56. (iaitu) neraka Jahannam, yang mereka masuk ke dalamnya; maka amat buruklah Jahannam itu sebagai tempat tinggal.

57. Inilah (azab neraka), biarlah mereka rasakannya, (minuman mereka) air yang sangat panas dan air yang sangat sejuk.

58. Dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

59. (Dikatakan kepada mereka): "Ini adalah suatu rombongan (pengikut-pengikutmu) yang masuk berdesak-desak bersama kamu (ke neraka)". (Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka): "Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka kerana sesungguhnya mereka akan masuk neraka".

60. Pengikut-pengikut mereka menjawab: "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, kerana kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab, maka amat buruklah Jahannam itu sebagai tempat menetap".

61. Mereka berkata (lagi): "Ya Tuhan kami; barang siapa yang menjerumuskan kami ke dalam azab ini maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka".

62. Dan (orang-orang durhaka) berkata: "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu (di dunia) kami anggap sebagai orang-orang yang jahat (hina).

63. Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan, ataukah kerana mata kami tidak melihat mereka?"

64. Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, (iaitu) pertengkaran penghuni neraka.Keinginan Orang-Orang Kafir Hendak Keluar dari Neraka

[Surah Al Mu'min, 40:10-12]

10. Sesungguhnya orang-orang yang kafir diserukan kepada mereka (pada hari kiamat): "Sesungguhnya kebencian Allah (kepadamu) lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri karena kamu diseru untuk beriman lalu kamu kafir".

11. Mereka menjawab: "Ya Tuhan kami Engkau telah mematikan kami dua kali dan telah menghidupkan kami dua kali (pula), lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah sesuatu jalan (bagi kami) untuk keluar (dari neraka)?"

12. Yang demikian itu adalah kerana kamu kafir apabila Allah saja disembah. Dan kamu percaya apabila Allah dipersekutukan. Maka putusan (sekarang ini) adalah pada Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.Nasib Penghuni Neraka

[Surah Al Mu'min, 40:71-76]

71. ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret,

72. ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api,

73. kemudian dikatakan kepada mereka: " Manakah berhala-berhala yang selalu kamu persekutukan,

74. (yang kamu sembah) selain Allah?" Mereka menjawab: "Mereka telah hilang lenyap dari kami, bahkan kami dahulu tiada pernah menyembah sesuatu". Seperti demikianlah Allah menyesatkan orang-orang kafir.

75. Yang demikian itu disebabkan kerana kamu bersuka ria di muka bumi dengan tidak benar dan kerana kamu selalu bersuka ria (dalam kemaksiatan).

76. (Dikatakan kepada mereka): "Masuklah kamu ke pintu-pintu neraka Jahannam, sedang kamu kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong ".

[Surah Fushshilat, 41:29]

29. Dan orang-orang kafir berkata: "Ya Rabb kami perlihatkanlah kepada kami dua jenis orang yang telah menyesatkan kami (iaitu) sebahagian dari jin dan manusia agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami supaya kedua jenis itu menjadi orang-orang yang hina".

[Surah Az Zukhruf, 43:74-78]

74. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka Jahannam.

75. Tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka di dalamnya berputus asa.

76. Dan tidaklah Kami menganiaya mereka tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.

77. Mereka berseru: "Hai Malik1366), biarlah Tuhanmu membunuh kami saja". Dia menjawab: "Kamu akan tetap tinggal (di neraka ini)".
1366). "Malik" adalah malaikat penjaga neraka.

78. Sesungguhnya Kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu.

[Surah Ad Dukhaan, 44:43-50]

43. Sesungguhnya pohon zaqqum itu1379),
1379). Zaqqum adalah jenis pohon yang tumbuh di neraka

44. makanan orang yang banyak berdosa.

45. (Ia) sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut,

46. seperti mendidihnya air yang amat panas.

47. Peganglah dia kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka.

48. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya seksaan (dari) air yang amat panas.

49. Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia1380).
1380). Ucapan ini merupakan ejekan baginya.

50. Sesungguhnya ini adalah azab yang dahulu selalu kamu meragu-ragukannya.

0 comments:

Post a Comment